Quảng cáo
Đăng nhập
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 11 : 63
Năm 2023 : 494
Học sinh
Ngày ban hành:
13/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/11/2017
Ngày hiệu lực:
22/10/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

THÔNG TƯSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày ban hành:
22/09/2016
Ngày hiệu lực:
17/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định ban hành kế hoạch khung thời gian năm học 2015-2016

Ngày ban hành:
11/08/2015
Ngày hiệu lực:
17/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1

Ngày ban hành:
22/10/2014
Ngày hiệu lực:
17/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn hướng dẫn thu chi đầu năm học của Sở GD&ĐT Quảng Nam

Ngày ban hành:
22/09/2014
Ngày hiệu lực:
17/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực