Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai

Bình ĐàoThăng Bình Quảng Nam
976103331
duongqnm@gmail.com